Historie


Hostinec U Plavců

Koncem 19. století dochází v Podskalí k velkým změnám. Ruší se ohrady, staví náplavka s opěrnou zdí a ve století 20. je postaveno nové nábřeží, postupně v letech 1905 – 1910 jsou vybourány dřevařské a vorařské doky v Podskalské třídě od jihu až po Moráň. Podskalská třída se posléze posouvá o kus dál od Vltavy a staví se nové činžovní domy. Stejně tak je tomu i v původních uličkách vedoucích k Vltavě, jako byly a jsou ul. Plavecká, Trojická a nově na Poříčním právu. Později pak i Ladova. To jsou již léta 1910 -1920.


Na přelomu 20. let minulého století byl postaven i dvojdům čp. 1907. V části s orientačním číslem 10 byl až mnohem později zřízen kinosál – kino Vyšehrad. Vedle v části s orientačním číslem 8 byla zřízena menší hospoda s názvem „Hostinec na nábřeží“. v V druhé polovině 20. století se tu ale obecně říkalo nejprve „u kina“ , a později od konce 60. let 20. století též „u Karla“ (podle hostinského Karla Dolečka). Po zprivatizování a v prosinci 1992 byla hospůdka nájemcem Josefem Zvelebilem upravena a přejmenována na „Hostinec U Plavců“. Rázovitá, štamgastská pivnice, s proslulým obrazem vorařů (namalovaným v druhé polovině šedesátých let), který byl již mnohokrát prodán, ale nikdy odnesen. Rozmach dosáhla hospoda až s příchodem (roku 1997) hospodského Pavla Marka. Od roku 2001 je „Hostinec U Plavců“ sněmovnou Svobodného Podskalí (http://www.podskali.eu).Pivnice U Plavců současnost

Za sponzorské podpory Mgr. Karla Janečka, Ph.D., MBA tuto hospodu v roce 2015 převzal Hynek Sýkora, který se rozhodl vtisknout pivnici novou tvář a interiér přizpůsobit současnosti, ale zároveň vrátit i dobrého genia loci Podskalí. V roce 2020 pak pomyslé kormidlo předal svému synovi Jiřímu.