U Plavců tradice

Na přelomu 20. let minulého století byl postaven i dvojdům čp. 1907. V části s orientačním číslem 10 byl až mnohem později zřízen kinosál – kino Vyšehrad. Vedle v části s orientačním číslem 8 byla zřízena menší hospoda s názvem „Hostinec na nábřeží“. v V druhé polovině 20. století se tu ale obecně říkalo nejprve „u kina“ , a později od konce 60. let 20. století též „u Karla“ (podle hostinského Karla Dolečka). Po zprivatizování a v prosinci 1992 byla hospůdka nájemcem Josefem Zvelebilem upravena a přejmenována na „Hostinec U Plavců“. Rázovitá, štamgastská pivnice, s proslulým obrazem vorařů (namalovaným v druhé polovině šedesátých let), který byl již mnohokrát prodán, ale nikdy odnesen. Rozmach dosáhla hospoda až s příchodem (roku 1997) hospodského Pavla Marka. Od roku 2001 je „Hostinec U Plavců“ sněmovnou Svobodného Podskalí (http://www.podskali.eu).